mmf-logo-2-300x221

Midtjysk Modelflyveklub er en klub for radiostyrede modelfly. Ca. 50 medlemmer i alle aldre er medlem af klubben. Klubben hører til i Herning, Midtjylland og er medlem af organisationen Modelflyvning Danmark. Adressen er Skinderholmvej 20, 7400 Herning.

Vinterklubaftner
14/10-21
28/10-21
11/11-21
25/11-21
9/12-21 – Juleafslutning