Indendørsflyvning foregår i hallen i Sinding.

Udklip

20150222_193305

 

Regler for indendørsflyvning

Formål
Formålet med indendørsflyvningen er at dele glæden ved at flyve med alle typer modeller, som egner sig til indendørsflyvning og overholder de af Modelflyvning Danmark fastsatte vægtgrænser, samt at udvide folks kreativitet med hensyn til bygning og flyvning med modelfly.
Samtidig er dette med til at styrke det sociale samvær med modelflyvekammerater i alle aldre og på alle niveauer.

Deltagere
Deltagere ved indendørsflyvningen skal som forudsætning være medlemmer af Midtjysk Model Flyveklub og Modelflyvning Danmark. Dette gælder alle som ønsker at deltage, da klubben betaler for at leje faciliteterne. Kan deltageren ikke opnå medlemskab af Modelflyvning Danmark, skal denne være medlem af Midtjysk Model Flyveklub og skal så under flyvning, være under observation af en af klubben udpeget observatør/instruktør.
Undtaget for dette er gæstepiloter. Gæstepiloter skal som minimum være medlem af Modelflyvning Danmark, for at være dækket af forsikringen. Gæstepiloter kan deltage i flyvningen 3-5 gange i løbet af sæsonen.
Undtaget er også eventuelle deltagere ved indbudte stævner. Sådanne deltagere skal være medlemmer af Modelflyvning Danmark, eller hvis dette ikke er muligt, flyve under observation.
Ønsker andre medlemmer af Modelflyvning Danmark at benytte faciliteterne i en grad som overstiger gæstepilot, aftales et vederlag med Midtjysk Model Flyveklub.

Praktisk
Nettet i hallen trækkes frem hver gang. Området bag nettet er til opbevaring af fly og til ophold af personer, der ikke deltager i flyvning.
Flyvning forgår samlet foran nettet (pilotfelt). Kun personer, som deltager i flyvning opholder sig foran nettet. Personer som altid har adgang foran nettet er instruktører og evt. stævneofficials.
Flyveretningen i hallen er venstre rundt. Ønsker en pilot at udføre kunstflyvnings- og 3D-manøvre, udføres dette i midten af hallen. Dette for at minimere risikoen for kollisioner.
Enhver pilot er ansvarlig for sin flyvning. Hvis flyvningen anses for farlig eller gentagende uhensigtsmæssig, kan piloten blive bedt om at lande, og i yderste konsekvens bortvises.
Flyvning med hurtige og tunge modeller, (EPP-modeller, vinger etc.), eller helikoptere, aftales på almindelige flyveaftener, med de tilstedeværende piloter. Ved indbudte stævner afsættes der specielle tidsrum til disse modeller. (Note: Her anses Bladen ikke for at være en hurtig og tung model.)
Piloten skal være specielt opmærksom ved start og landing.
Ved start skal piloten sikre sig, at han ikke starter sin model op i en anden models flyvebane.
Ved landing skal piloten ligeledes sikre sig at denne foretages uden at være til fare for andre piloter eller tilskuere.
Ved utilsigtede landinger hvor modellen ligger midt i hallen, henstilles der til at disse først hentes når mængden af fly i luften tillader det. Ligeledes skal piloten tydeligt gøre opmærksom på at denne går på banen. Kun ved brandfare er det tilladt at løbe ind på banen uden at have gjort opmærksom på det. Denne procedure er kun for at sikre os alle mod at blive ramt af andres fly.