Lørdag den 5/10-19 kl. 13.00 – Afflyvning

Indendørs i hallen i Sinding søndag kl. 19-21.
Start 13/10-19 – slut 29/3-20

10/10-19 Vinterklubaften
24/10-19 Vinterklubaften
7/11-19 Vinterklubaften
21/11-19 Vinterklubaften
5/12-19 Vinterklubaften
19/12-19 Juleafslutning
9/1-20 Vinterklubaften
23/1-20 Vinterklubaften
6/2-20 Vinterklubaften
20/2-20 Generalforsamling
5/3-20 Nye regler for modelflyvning
19/3-20 Vinterklubaften

4/4-20 kl. 13.00 Standerhejsning