Vinterklubaftner

21/2-19 generalforsamling
7/3-19
23/3-19 kl. 9-15 – Hyggedag på biblioteket
21/3-19

Indtil 31/3-19 Indendørsflyvning – Hallen i Sinding – søndag aften kl. 19-21

Lørdag den 6/4-19 kl 13.00 – Standerhejsning